Uzm. Dr. Dilek ASLANCA

 

Uzmanlık Alanı:

Biyokimya ve Klinik Biyokimya 

Akademik Ünvanı:
Uzman Doktor
 
Yabancı Dil:
İngilizce
 
Eğitim             :
Özel İzmir Amerikan Koleji (1995)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (2001)
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya (2008)
 
Görev Yaptığı Yerler:
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özel Baki Uzun Hastanesi
 
Kurs ve Sertifikalar:
 
1. Yaşlanma Sempozyumu Biyokimyasal, Moleküler ve Klinik Yaklaşım, İzmir, 14 Aralık 2003
2. Serbest Radikaller, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 24-28 Ocak 2005, İzmir
3. Moleküler Kanser Sempozyumu, İzmir, 6-7 Nisan 2004
4. Anormal Hemoglobinler ve Talasemiler Konulu Uygulamalı Biyokimya Kış Okulu, İzmir, 18-19 Aralık 2004
5. Onkolojide Klinik Araştırmalar Temel İlkeler ve Kavramlar Kursu. DEÜ Onkoloji Enstitüsü 23-24 Aralık 2004
6. Serbest Radikaller, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 24-28 Ocak 2005, İzmir
7.VII. Ege Hipertansiyon Haftası Eğitim Kursu, Aydın, 19 Şubat 2005
8. Aile Hekimliği 1. Aşama uyum Eğitimi, Manisa, 15 kasım-21 Kasım 2007
9. Tıbbi Laboratuarlarda Analitik Kalite Yönetimi (Olguya Dayalı) Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 27 Şubat 2000.
10. Klinik Laboratuarlarda akreditasyon Süreci Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Laboratuarı, İzmir, 7-8 Mart 2008
 
Bilimsel Faaliyetler  :
Çeviri: Serum Tümör Göstergelerinin Klinik Kullanım Kılavuzu(2003); Çevirenler: Dr. Aydan Çavuşoğlu, Dr. Dilek Aslanca, Dr. Baysal Karaca
 
Makaleler :
1.Vascular Endothelial Growth Factor Level in Serum of Diabetic Patients With Retinopathy Annals of Ophthalmology 2007; 39 (3): 205-8 Cavusoglu AC, Bilgili S, Alaluf A, Doğan A, Yilmaz F,Aslanca D, Karaca B, Yüksel B, Topaloglu E.
2.Serum Vascular Endothelial Growth Factor and Diabetic Nephropathy Progression Medicinal Chemistry Research 2007; 16 (4): 162-9 Cavusoglu AC, Bilgili S, Dogan A, Aslanca D, Yılmaz F and Karaca B
3. Sağlıklı Postmenopozal Kadınlarda Serum 25 (0H) Vitamin-D Düzeyi ve Hiperparatiroidi Türk Romatoloji Dergisi 2007; 22: 20-3 Kaya T, Ulutaş Ö, Çelebiler AÇ, Aslanca D, Göksel Karatepe A, Günaydın R, Karaca B
4.Hemodiyaliz Hastalarında Serum Paraoksanaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2005; 3(1): 15-21 F.Binbaş, N.Uzuncan, D.Aslanca, E.Belten, B.Karaca
5. Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2005; 3(2): 59-65 F.Binbaş, N.Uzuncan, D.Aslanca, K.N. Tutucu, K.Akıllı, B.Karaca
6. SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beta Talasemi Taşıyıcı Prevalansı SB İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 12(2): 41-44, 2006. Aydan Çavuşoğlu, Dilek Aslanca, Feray Yılmaz, Aylin Doğan, Turgut Önman, Nuriye Uzuncan, Baysal Karaca
 
 Dernekler:
1.İzmir Tabip Odası
2.Türk Biyokimya Derneği
3.Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

 


Güncelleme : 02.10.2013

Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem