Uzm. Dr. Remzi Özgür ÖZAY

 

Uzmanlık Alanı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 
Akademik Ünvan: Uzman Doktor
      
Yabancı Dil: İngilizce
 
Eğitim ve Çalıştığı Kurumlar
İzmir Fen Lisesi (1991-1994)
Dokuz Eylül Üniversitesi t.f. (1995-2001)
Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı ( Asistanlık 2002-2007)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Uzmanlık 2007-2011)
Ankara Özel Bayındır Hastanesi ( 2008-2009)
 
Kurs ve Kongreler
2003 Tark (Antalya Belek )
2008 Ulusal Ağrı Kongresi ( İstanbul )
2008 Periferik Sinir Blokları Eğitimi ( İstanbul )
2010 Tark ( Antalya Belek )
 
 
Mesleki İlgi Alanları
Obstetrik Anestezi, Kardiyovasküler Cerrahi Anestezisi,
Yoğun Bakım Anestezisi, Pediatrik Anestezi

Güncelleme : 11.10.2011


Uzm. Dr. Figen YILMAZ

Uzmanlık Alanı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Akademik Unvan: Uzman Doktor

Yabancı Dil: İngilizce
 
Eğitim ve Çalıştığı Kurumlar: 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çiğdemli Sağlık Ocağı Erzurum / Pratisyen Hekim
Erzincan Devlet Hastanesi Diabet ve Hipertansiyon Polikliniği
Ege Üniversitesi Anestezioloji ve Reanimasyon ABD (Asistanlık)
Yıldızeli Devlet Hastanesi Sivas / Uzmanlık
Özel Buca Doruk Tıp Merkezi / İzmir
Universal Hospital / Manisa
Özel 8 Eylül Hastanesi / Manisa
 
Kurs ve Kongreler:
Trakya Hava Yolu Eğitim Kursu Antalya 2009
ERCP Resüsitasyon Kursu İzmir 2005
ERCP Resüsitasyon Kursu İzmir 2010
USG Eşliğinde Kadavra Üzerinde Periferik Blok Uygulama Eğitimi İzmir 2009
Yoğun Bakım Derneği Kongresi Katılımcı Ankara 2009
Tark Anestezi Kongresi Olgu Sunumu Antalya 2008
 
Mesleki İlgi Alanları:
Erişkin ve Pediatrik Kardiovasküler Cerrahi Anestezisi
Obsetrik ve Pediatrik Anestezi
Algoloji
Yoğun Bakım 
 
 

Güncelleme : 30.01.2013


Uzm. Dr. M.Ozan ÖZKAYA

Uzmanlık Alanı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon  

Akademik Unvan: Uzman Doktor
 
Yabancı Dil: İngilizce 
 
Eğitim ve Çalıştığı Kurumlar:  
İzmir Özel Türk Fen Lisesi (1992-1995) 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi 1996-2002) 
Aksaray Selime H.H. Abay Sağlık Ocağı (Pratisyen Doktor 2003-2005) 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. (Uzmanlık Eğitimi 2005-2010) 
Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi (Uzman Doktor 2010-2012) 
 
Kurs ve Kongreler: 
2008 Antalya - TARK (Katılımcı) 
2010 Antalya - TARK (Sözlü Sunum) 
2012 Bursa - Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku  Nakli Sempozyumu 
 
Mesleki İlgi Alanları: 
Obstetrik Cerrahi Anestezisi, Yoğun Bakım, Kardiyovasküler Cerrahi Anestezisi

Güncelleme : 09.10.2013


Uzm. Dr. Hasan Murat ÇELİK

Uzmanlık Alanı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 
Akademik Ünvan: Uzman Doktor
 
Yabancı Dil : İngilizce
 
Eğitim ve Çalıştığı Kurumlar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1986-1992
Van Muradiye Merkez Sağlık Ocağı 1992-1993
Kiraz Devlet Hastanesi 1993-1995
6. Jandarma Komando Taburu / Şırnak 1995-1996
Dokuz Eylül ÜniversitesiAnesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1997-2002
Ege Sağlık Hastanesi 2002-2013
 
Katıldığı Kurslar
26-27 Ekim 1998 “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği I. II. Kategori Anestezi Kursu” İSTANBUL
13 Ocak 2001 “KEPAN Temel Eğitim Kursu” İZMİR
26-30 Ekim 2002 “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslar arası Kongresi” “ Üst Ektremite Blokları ” ANTALYA
26-30 Ekim 2002 “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslar arası Kongresi” “ Alt Ektremite Blokları ” ANTALYA
 
Bilimsel Aktiviteler
Yurtiçi ve yurtdışı toplam 31 sempozyum ve kongre katılımı, 16 bilimsel yayın, 14 sözel bildiri ve poster sunumu
 
Üyelikler
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi (TARD)
European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist (EACTA)
Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 
Mesleki İlgi Alanları
Erişkin ve Pediatrik Kardiyotorasik-Vasküler Anestezi
Obstetrik Anestezi ve Analjezi (Ağrısız Doğum )
 

Güncelleme : 07.01.2014


Uzm. Dr. Selda ATEŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTOR BİLGİLERİ KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÜNCELLENECEKTİR.


Güncelleme : 15.12.2016


Uzm. Dr. Esra DURAN

 

Uzmanlık Alanı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon  

Akademik Unvan: Uzman Doktor
 
Yabancı Dil: İngilizce 
 
Eğitim ve Çalıştığı Kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995 – 2001
Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Uzmanlık Eğitimi, İzmir 2003 – 2008
Şehitkamil Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği Anestezi Uzamanı Gaziantep 2008 – 2010
Şehitkamil Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Gaziantep 2010 – 2011
Johannes Gutenberg Üniversitesi, Anesteziyoloji Kliniği , Misafir Klinisyen Mainz / Almanya 2011
Şehitkamil Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği Gaziantep 2011 – 2017 

Üyelikler
Türk Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
Türk Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Derneği,Ege-Akdeniz Şubesi, Izmir
Avrupa Resüsitasyon Konseyi (European Resuscitation Council), Eğitici 
 
Kurs ve Kongreler
2-3 Ekim 2004 Ankara Universitesi Uygulamalı Sinir Blokları Kadavra Kursu, Ankara
26-27 Ekim 2009 European Resuscitation Council (ERC) Advance Life Support (ALS) Certificate, Antalya
2-4 November 2009 Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi  Nöropatik Ağrı Klinik Deneyimi Programı, İstanbul
18-24 Şubat 2014 Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi, Gaziantep
18-20 Kasım 2011 Johannes Gutenberg University Mainz, Clinic of Anaesthesiology  The Fiberoptic Course and the Diffucult Airway Management Course, Mainz-Germany
11-12 Mart 2011 Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventiasyon Kursu
20-21 Aralık 2012 Sağlık Bakanlığı, Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi, Gaziantep
4-6 Eylül 2014 Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı Ortak Projesi; Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Projesi; Uzman Klinisyanlerin Eğitimi; Adana
13-14 Aralık 2014 European Resuscitation Council (ERC) Advance Life Support (ALS) Certificate, Gaziantep
3 Nisan 2015 Türk Yoğun Bakım Derneği, Yoğun Bakım İçin Hemodinamik Monitorizasyon Kursu, Gaziantep
27-29 Nisan 2015 Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Kursu, Gaziantep
11-12 September 2015European Resuscitation Council Generic Instructor Course, Ljubliana-Slovenia
 
29 Aralık 2015 İşyeri Hekimliği Sertifikası
16.02.2017 MKM Temiz Alan HVAC Validasyon ve Kalibrasyon Eğitimi
 
 

Bilimsel Aktivite ve Yayınlar
THESIS
The Effects of Activated Protein C on Epithelial Apoptosis in Intraabdominal Rat Sepsis Model
PUBLICATIONS:
 
Duodenal perforation and bilateral tension pneumothorax following endoscopic sphincterotomy” Leyla İyilikci, Mesut Akarsu, Esra Duran, Huriye Begburs Sarikaya, Banu Bıyıklı “  Journal of Anesthesia 2009;23(1):164-165 – Springer
 
Influence of patient demographics on postoperative pain in liver recipients” Sevda Özkardeşler, Özlem Çınar, Esra Duran , Mert Akan, Deniz Özzeybek , Zahide Elar  “Türkiye Klinikleri 2009;7(1):19-24
 
“Hypertensive crisis and ventricular tachycardia due to high dose adrenaline infiltration to uterus” Hülya Korkmaz,  Mert Göl,  Aydın Taşdoğen,  Yeşim Yağbasan,  Esra Duran,  Oktay Erten,  Zahide Elar (Case Report”, Anestezi Dergisi 2005; 13 (4) : 287 – 290)
 
‘‘The effect of different doses of esmolol on hemodynamic, bispectral index and movement response during orotracheal intubation: prospective, randomized, double-blind study’’ Mensure Yılmaz Cakırgöz, Aydın Tasdögen, Cimen Olguner, Hülya Korkmaz, Ertugrul Ogün, Burak Kücükebe, Esra Duran ( Rev Bras. Anestesiol. 2013)
 
‘‘Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion related to Guillain-Barré syndrome after laparoscopic cholecystectomy’’Mensure Yılmaz Cakırgöz, Esra Duran, Cem Topuz, Deniz Kara, Namigar Turgut,Ülkü Aygen Türkmen, Bülent Turanc¸ Mustafa Önder Dolap, Volkan Hancı (Rev Bras. Anestesiol. 2014;64(3):195-198)
 
‘‘Effect of gabapentin pretreatment on myoclonus after etomidate: a randomized, double-blind, placebo-controlled study’’ Mensure Yılmaz Cakirgöz, ˙Ismail Demirel, Esra Duran, Ayse Belin Özer, Volkan Hancı, Ülkü Aygen Türkmen, Ahmet Aydın, Aysın Ersoy, Aslıhan Büyükyıldırım (Rev Bras. Anestesiol. October 2015)
 
‘‘An alternative surgical approach in high-risc patients in aortoiliac occlusion: Axillofemoral bypass under local anaesthesia’’ Mustafa Bilge ERDOĞAN, Özerdem ÖZÇALIŞKAN, Bülent MEŞE, Orhan BOZOĞLAN, Duygu İŞGÜVEN, Esra DURAN, Birol YAMAK (Damar Cer Derg 2015;24(2):105-9)
 
 
POSTER PRESENTATIONS:
 
“The Influence of Positive end -expiration Pressure on Pulmonary Functions during Laparascopic Cholecystectomy” Sevda Özkardeşler, Mert Akan, Koray Atilla, Can Sevinç, Deniz Özzeybek, Aydın Taşdöğen, Esra Duran, Zahide Elar, Turkish Anesthosiology and Reanimation Congress 2007
 
“Multiple Sclerosis Triggered with Dura Puncture on the living liver donors” Sevda Özkardeşler, Mert Akan, Esra Duran, Deniz Özzeybek, Turkish Anesthosiology and Reanimation Congress 2007
 
“Influence of Patient Demographics on Postoperative Pain in Liver Recipients”, Sevda Özkardeşler, Özlem Çınar, Esra Duran , Mert Akan, Deniz Özzeybek , Zahide Elar 10. National Pain, 9. National Regional Anesthesiology  Congress 2008
 
„The Effects of Activated Protein C on Epithelial Apoptosis in Intraabdominal Rat Sepsis Model”, Esra Duran, Uğur Koca, Hakan Alp Bodur, Bekir Ergür, Oğuz Ateş, Çimen Olguner, Alper Bağrıyanık, Öznur Ersoy, Osman Z. Karakuş, Alper Doğan, Canan Çoker Turkish Anesthosiology and Reanimation Congress 2008
 
‘‘The effect of oral gabapentin used for premedication on propofol induced inkection pain’’ Çakirgöz M, Demirel İ, Duran E, Özer A.B, Ersoy A, Türkmen Ü. A., Aksu A, Hanci V. Turkish Anesthosiology and Reanimation Congress 2013
 

Güncelleme : 27.10.2017

Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem