Enfeksiyon Hastalıkları

 

Egepol Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

 

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte; sıcaklık artışı, korkutucu boyutlara ulaşan çevresel kirlenmelerin iklimsel etkileri, kontrolsüz nüfus artışı, iletişim ve ulaşım imkanlarının kolaylaşması sonucu kontrolsüz nüfus hareketleri, vektör kontrolündeki başarısızlık, su kaynaklarında gözlenen yetersizlik, toprak kullanımında ortaya çıkan değişiklikler, su kaynaklarına yakın bölgelerde yoğun yerleşim, bulaşıcı hastalık etkenleri ile olan teması arttırmaktadır.

 

Enfeksiyon hastalıkları, mikroorganizmaların (bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin) neden olduğu hastalıkların tanı, tedavi ve takibi ile uğraşan bilim dalıdır.

 

Yüksek ateşle seyreden  hastalıkların tanı ve tedavilerinin yanı sıra;  tifodan menenjite,  besin zehirlenmelerinden hepatitlere kadar çok geniş bir hastalık grubu, enfeksiyon hastalıkları branşı içinde incelenmektedir.  Enfeksiyon hastalıklarının büyük bir kısmı, tedavileri mümkün olan hastalıklardır.  Uygun antibiyotiğin seçilmesi, uygun doz ve süre içinde kullanılmasıyla pek çok bakteriyel enfeksiyonun tedavisi sağlanabilir.


Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarının uğraş alanları;

- Bakteriyel hastalıklar (bruselloz, tifo, besin zehirlenmeleri, menenjitler, ishaller, cinsel yolla geçen hastalıklar, şarbon v.b.)

- Viral hastalıklar (AIDS, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Kızamık, Kuduz, Herpes, Grip v.b)

- Paraziter hastalıklar (Şerit, kıl kurdu, barsak solcanları, sıtma, amip v.b.)

- Mantar hastalıkları  

- Yüksek ateşli hastaların değerlendirilmesi, tanı ve tedavileri

- Aşı önerileri  

- Yurtdışı ve yurtiçi seyahatler sırasında ortaya çıkabilecek hastalıklar

- Seyahat sonrasında ortaya çıkan hastalıkların tanı ve tedavisi

- Hastane enfeksiyonları

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ufuk DİZER

 


Güncelleme : 2.9.2016
Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem