Genel Cerrahi

Egepol Genel Cerrahi

Tiroid Hastalıkları
 

 • Multi nodüler guatr
 • Tiroid kanserleri
 • Hipoglosel kist
 • Troiditler
 • Pare tiroid hastalıkları
Anorektal bölge cerrahi hastalıkları
 • Benign olanlar
 • Hemoroidler (internal/eksternal)
 • Perianal fistüller
 • Kronik Anal fissürler
 • Perianal abseler
 • Hidradenitis Süpürativa
 • Kondilomata / Akuminata
 • Pilonidal sinüs (kıldönmesi)
Karaciğer- Safra Kesesi Hastalıkları
 • Karaciğer abseleri
 • Karaciğer Tümörleri
 • Karaciğer Hidatik kistleri
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Safra kesesi taşları (laparoskopik/açık)
 • Safra kesesi polipleri
 • Safra kesesi tümörleri
 • Safra yollarının taş/tümörlerle tıkanmasına bağlı sarılıklar
Pankreas Hastalıkları
 • Pankreas Kistleri
 • Pankreas abseleri
 • Pankreas başı tümörleri
 • Akut Pankreatitin Cerrahi Hastalıkları
Mide-Duodenum (12 parmak barsak hastalıkları)
 • Mide ve duodenum ülserleri
 • Mide ve duodenum  polipleri
 • Gastritler
 • Reflü Hastalığı
 • Mide Kanserleri
İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları
 • İnce ve kalın bağırsakların iltihab hastalıkları (Crohn Hastalığı / Kolitis Ülseroza'nın cerrahi tedavileri )
 • İnce ve kalın bağırsakların poliplerinin sebep olduğu hastalıklar
 • Kalın barsakların divertiküllerin sebep olan cerrahi hastalıklar
 • Kalın barsak kanserlerinin cerrahi tedavisi
Karın Duvarı Fıtıkları
 • Ameliyat kesileri üzerinde gelişen fıtıklar (kesi fıtıkları / post-operatif fıtıklar)
 • Göbek fıtıkları
 • Kasık fıtıkları
 • Femoral fıtıklar
 • Epigastrik fıtıklar
 • Sipigel fıtıkları
Meme Hastalıkları
 • Memenin iltihabı hastalıklar (Mastiler / meme abseleri)
 • Memenin iyi tabiatlı hastalıklar (Kistler, fibroadenomları vs..)
 • Meme başı akıntısına neden olan hastalıklar
 • Meme Kanserleri
Akut Karın Hastalıkları
 • Akut Apendisit
 • Akut barsak tıkanmaları
 • Mide duodenum ülser perforasyonları
 • Karciğer Dalak rüptürleri (kanamaları)
 • Karın içi abseleri (Peritonit)
 • Karın içi abseleri
 • Pelvil peritonitler
 • Fıtık boğulmaları
 • Karın travmalarına bağlı içi boş organların perforasyonları
 • Alt ekstremite varisleri
 • Varis ülserleri

Op. Dr. Şevkullah BAL

 

Op. Dr. Mustafa ATAK

 

 

 

 


Güncelleme : 9.5.2018
Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem