Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

Hastanemiz Psikiyatri Bölümü, hastalarımıza yetişkin  psikiyatrisi dışında, geriatri (yaşlılık) psikiyatrisi alanında da;  psikiyatri muayenesi, psikiyatrik değerlendirme, danışmanlık, tedavi ve hasta takip hizmetleri vermektedir. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) bilim dalı insanı bio-psiko-sosyal bir varlık olarak ele alır; yani sağlıklı olma hali yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden de tam bir iyilik durumudur. Beden ve ruh bir bütündür, ayrıca insan sosyal çevresiyle de vardır. Fiziksel hastalığı bulunan ya da sosyal çevresince kendine yabancılaştırılmış bir insanın yaşam kalitesindeki düzensizlik, ruhsal durumunu etkilemekte; beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ruhsal yönden düşünce ve davranışlarında düzensizlikle karşılaşan insan fiziksel olarak hastalanabilmektedir. Bu nedenlerle psikiyatri insanı ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alarak inceler. Psikiyatrik hastalıklar; biyolojik, psikolojik veya sosyal-toplumsal nedenlerle ortaya çıkan duygu-düşünce-davranışlarımızı etkileyen hastalıklardır. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) biriminde tanı ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:

 Panik Bozukluk  

 Depresyon

 Alkol – Madde Bağımlılığı

 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 Cinsel İşlev Bozuklukları

 Kişilik Bozuklukları

 Şizofreni

 Obsesif Kompulsif Bozukluk

 Demans (Alzheimer Hastalığı ve diğer bunamalar)

 Yeme Bozuklukları

 Fobik Bozukluklar

 İlişki Sorunları

 Manik Depresif Bozukluk (Bipolar Bozukluk)

 Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 Sosyal Fobi

 Uyku Bozuklukları

 Somatoform Bozukluklar

 Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 Geriatrik (Yaşlılık) Depresyon ve Anksiyete bozuklukları

 Sınav Kaygısı

 Tik Bozukluğu

 Uyum Bozukluğu 

 

                  

Uzm. Dr. Süleyman Alper TECER

 

 

 


Güncelleme : 20.10.2014
Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem