Üroloji (Bevliye)

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen bilim dalıdır. Tıbbın bu bilim dalı hem idrar yollarını(böbrek üreter mesane prostat üretra) ve erkek genital sistemini(penis testis skrotum) ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi ürogenital sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de ürogenital sistemin cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar.


Ürolojinin alt bilim dallar
ı sırasıyla şunlardır:

  1. Pediatrik üroloji

Çocuk böbrek üreter mesane penis testis ve skrotum hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

  1. Kadın üroloji

Kadın üriner sistem ve işeme bozuklukları ile birlikte kadın cinsel fonksiyon bozuklarının tanı tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

  1. Androloji

Erkek Cinsel Sağlığı, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları(erken Boşalma, sertleşme Sorunları) İnfertilite, Genital sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

  1. Üroonkoloji

Böbrek Üreter Mesane Prostat Penis ve Testis Tümörlerininm tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

  1. Nöroüroloji

Kadın, erkek ve çocukların işeme bozukluklarının(Enürezis, Aşırı aktif mesane, stres inkontinans, İnkontinans) tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

  1. Endoüroloji ve taş hastalıkları

Böbrek Üreter Mesane ve Üretra ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.Hastanemizde;

ık ve Endoskopik(URS) böbrek üreter mesane taş ameliyatları

ık ve Endoskopik(TUR) prostat ve mesane ameliyatları

Endoskopik üretra darlık ameliyatları

Skrotum testis ve penis ameliyatları 

Sistoskopi

Sünnet yapılmaktadır

Plazmakinetik yöntemle prostat ve mesane ameliyatları

 

 


 

Op. Dr. Adnan GÜNDOĞU

 

Op. Dr. Muharrem BATURU

 


Güncelleme : 2.6.2018
Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem