Dijital Anjiyografi Ünitesi

Kardiyoloji :: Anjiografi nedir? 

Anjiografi damarlar içine özel bir boya (kontrast madde) verildikten sonra röntgen çekilerek damarların görüntülenmesidir. Anjiografi kalp, böbrek, beyin, karın , kol ve bacaklardaki damarların darlık, tıkanıklık ve genişlemelerini değerlendirmek için kullanılır. Anjiografi genel bir terimdir ve damar filmi anlamına gelir. Özellikle atardamarların filminin çekilmesine arteriyografi denir. Eğer toplardamarlar için bu inceleme yapılırsa venografi denir.

 
Anjiografi çekebilmek için damarların içerisine ince bir borudan (kateter) opak madde adı verilen ve röntgen çekerken görülebilen bir boya enjekte edilir. Bu kateterin yerleştirilebilmesi için bir giriş noktası gereklidir. Bu giriş noktası genellikle kasık yada koldadır. Giriş yapıldıktan sonra kateter görünüsü akınacak olan damar içine ilerletilip, opak madde hızla verilir. Bu arada da röntgen çekilir. Boya damarların içini doldurduğu için damarlar görüntülenmiş olur.

 
Anjiografi çekildiğinde kemikler, barsak gazları ve diğer dokulara ait görüntüler anjiografik görüntüyü maskeleyebilir. Bu nedenle sadece opak maddenin verilerek görüntü elde edilme işlemi olan dijital substraction anjiografi (DSA) çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

 
Anjiografi şu durumlarda gerekebilir:
Periferik atardamarlardaki tıkanıklıklarda
Kollar ve bacakların atardamar hastalıklarında
Anevrizmalarda
Böbrek damar hastalıklarında
Barsak damarı hastalıklarında
Şahdamarı (Karotis) hastalıklarında
Toplardamar hastalıklarında (DVT, venöz yetmezlik)
Bazen anjiografi esnasında tedavi yapılabilir. Örneğin damarların görüntülenmesi tamamlandıktan sonra belirlenen bir soruna balon anjioplastiyada stentleme veya trombolitik tedaviuygulanabilir.

  
Hazırlık?

 
Anjiografi çekilmeden önce kanın pıhtılaşma yeteneğini ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kan tahlilleri yapılmalıdır. Tahlillerin sonucuna göre hastanın kullanmakta olduğu ve pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar kesilebilir. Bunun dışında incelemeden önce en az 6 saat aç kalınmış olmalıdır. Ancak böbreklerin durumuna göre incelemeden önce bol miktarda sıvı damar yoluyla verilebilir veya hastaların bazı ilaçları kullanmaları istenebilir. Anjiografiden sonra araç kullanılamayabilir.

 
Nasıl yapılır?

 
Anjiografinin çekileceği odaya hasta alındıktan gerektiğinde kullanılmak üzere sonra kol damarlarından birine serum bağlanır. Gerekli hazırlığı takiben kasıktan yada koltuk altından kateter yerleştirilir. Bunun için giriş yapılacak olan bölgeye ince bir iğne ile lokal anestezi yapılarak uyuşturulur ve sonra atardamar içine bir iğne ve bununda üzerinden bir kısa kateter yerleştirilir. Bu kateterden boya vermekte kullanılacak olan kateter ilerletilir. Bu arada ara ara röntgen çekilerek kateterin yeri bir ekrandan izlenir. Kateterin uygun yere geldiğinden emin olunduğunda kateter içinden kontrast madde bir otomatik enjektör ile hızla verilir. Bu arada röntgen çekilip kaydedilir. Kontrast madde verilirken yanma şeklinde bir ağrı hissedilebilir. Çekim esnasında hastanın hareket etmemesi ve 5-10 sn nefesini tutması istenir. İnceleme bitirildiğinde kateterler çekilir ve giriş yerine 20-30 dk baskı uygulanır. Anjiografi işlemi genelde 10-60 dakika sürer. İncelemeden sonra hasta yaklaşık altı saat izlenir. Herhangi bir kanama belirtisi olmaz ise gönderilir

Güncelleme : 16.10.2015
Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem