Kardiyoloji ( Kalp Hastalıkları )

Kardiyoloji (Kalp Hastalıkları)

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunudur. Hastalığa sebep olacak risk faktörlerini bilmek ve bunlara yönelik gerekli tedavileri başlamak ve böylece hastalığı önlemek birinci amaç olmalıdır. Ayrıca hastalık belirtileri başladıktan sonra gerekli tetkiklerle tanıyı doğrulamak ve en uygun tedaviye en erken dönemde başlamak son derece önemlidir. Hastanemiz kardiyoloji ünitesi halkımızın kalp sağlığını korumak ve erişkin yaş grubundaki hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere çalışmaktadır.

 
 
Kardiyoloji Ünitesinde teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar
• Hipertansiyon
• Koroner arter hastalığı
• Kalp yetersizliği
• Ritim bozuklukları
• Kalp kapak hastalıkları
• Hiperlipidemi
Ünitenin kullanımında olan teknik olanakları
  • EKOKARDİYOGRAFİ,
  • ELEKTROKARDİYOGRAFİ,
  • EKG HOLTER,
  • TANSİYON HOLTER,
  • EFORLU ELEKTROKARDİYOGRAFİ
Koroner Anjiyografi Nedir?
 
Koroner Anjiyografi Neden Yapılmalıdır?
Koroner arter hastalığının özellikle kalp hastalığı risk faktörlerine sahip kişilerde erken tanı ve tedavisi hayati önem kazanmaktadır. Amaç kişiyi olası kalp krizinin sonuçlarından korumaktır. Bu nedenle EKG (ekokardiyografi ) , eforlu EKG (koşu bandı) gibi kardiyolojik tetkikler neticesinde koroner arter hastalığı şüphesi görülen kişilerde tanının kesinleşmesi için koroner anjiyografi denen tanısal işlemin yapılması gereklidir.
Koroner Anjiyografi Nedir?
Koroner anjiyografi bir tanı yöntemi olup bir ameliyat türü değildir.
Koroner anjiyografi kalp damarları (koroner arter) içine özel bir ilaç verip, özel bir görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir.
Koroner anjiyografi, anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş laboratuarlarda yapılır.
İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.
Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır?
Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına (angina) sahip kişilerde,
Kalp krizi geçirenlerde,
Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda,
Ani ölüm sonucu hayatta kalanlarda,
Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde,
Kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde,
Hayatı tehdit eden ciddi ritm bozukluğu olanlarda,
Girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir
Kardiyoloji kliniğimizde, klinik kardiyovasküler hastalıkların ayakta veya yatarak takibi yanında (poliklinik ve servis hizmetleri), girişimci kardiyoloji kliniği (anjiyografi, koroner, periferik damarların girişimsel tedavisi), pacemakerimplantasyonu (kalp pili takılması), non-invazif tanı üniteleri (ritm ve tansiyon holteri, ekokardiyografi laboratuarı, efor testi, eforlu talyum testi) hastanemizde bulunmaktadır.
Kliniğimizde kardiyovasküler hastalığı olan tüm hastalarımız tetkik ve tedavi edilmektedir. Hipertansiyon hastaları, koroner damar hastaları (iskemik kalp hastalığı), aritmili hastalar, kalp yetersizliği hastaları, kalp kapak hastalıkları, erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları modern imkanlarımız ile tetkik ve tedavi edilmektedir.
Ayrıca, koruyucu ve risk faktörlerine yönelik aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetlerimiz de hekimlerimiz tarafından verilmektedir.
Amacımız, kalp ve damar hastalarının güncel, çağdaş yöntemlerle tanı ve tedavisini sağlamak, bilimsel, çağdaş hastanecilik uygulamaları ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermektir. Ayrıca hasta olmayan kişilerin de kalp sağlığı açısından uyarılmasını, eğitilmesini, koruyucu hekimlik prensiplerimiz çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

 

Kardiyoloji Polikliniğimizde , 15 yaşını ve bitirmiş 16 yaşından gün almış ve / veya üstü yaş hastalara bakılabilmektedir.

Güncelleme : 29.01.2016
Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem