Dijital Görüntüleme ve Pacs Sistemi

 

 

Tıbbi görüntülerin dijital ortamda yakalanması, görüntülenmesi, saklanması ve taşınmasını sağlayan bir bilgisayar sistemidir.
PACS geleneksel X-Ray filmlerini kaldırmakla birlikte görüntü isteminde bulunan doktorlarla hasta resimleri ve beraberinde hasta ve görüntülerle ilgili her türlü veriye ister hastane içinden ister hastane dışından web üzerinden istenildiği zaman erişim imkanı sağlar.
DICOM standardı kullanılarak, nesne tabanlı bir veri modeli kullanılması sayesinde ISO standartları da desteklenmektedir.
MR, CT, Anjiyografi, Ultrasonografi ve Mammografi gibi degişik cihazlar (Modaliteler) aracılığı ile görüntüler dijital olarak alınır ve depolanmak üzere PACS sunucusuna DICOM standardı kullanılarak gönderilir. Gönderilen DICOM dosyası ana sunucu üstünde sınıflandırılarak saklanır.

Saklanılan dosyalara istemciler PACS sunucusuna bağlanarak görüntü ve hasta bilgilerine ulaşıp düzenleme yapabilirler. Doktorlar tanılarını koyup hastalar hakkında notlarını alabilirler.
PACS sisteminin ikinci aşamasında, saklanan görüntüler iş istasyonlarını kullanarak yerel ağ/internet üzerinden PACS Sunucusuna bağlanan doktorlar ve radyologlar tarafından değerlendirilir.
Hastane Bilgi Sistemi Radyoloji Bilgi Sistemi ve PACS arasında kurulan bağlantı sayesinde radyolojik görüntülerin yanı sıra, görüntülerin raporları ve hastanın kayıtlı bulunan diğer bilgileri de paylaşılabilir.
Böylece hekim bir tuşa bastığında, masasından hastanın bütün bilgilerine ulaşabilir ve karşılaştırmalı değerlendirme yapabilir.
Gerek görüldüğünde DICOM dosyaları tüm standart resim formatlarına (jpg, tiff, vb gibi) çevirilerek CD / DVD veya İnternet üzerinden dağıtılabilir.

 


Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem