EMG (E. Myografi) – ENMG (E. Nöro Myografi)

 

 EMG (Elektro Myografi) – ENMG (Elektro Nöro Myografi)

 
 
EMG nedir ?
Vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle izlenmesidir. Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ve kasların da bu elektriği deşarjla ortaya çıkardıkları potansiyeller ölçülür.


EMG hangi durumda gereklidir ?
  • Sinir sıkışmaları ( Karpal Tunel Sendromu, Kubital Tunel Sendromu, Tarsal Tunel Sendromu, Fibuler Nöropati)
  • Sinir tahribatları ( Polinöropatiler)
  • Kas Hastalıkları ( Myopatiler )
  • Sinir – Kas Kavşağı Hastalıkları ( Myastenia Gravis )
  • Yüz Felçleri
  • Boyun ve Bel Fıtıklarına bağlı sinir basıları ( Radikülopatiler )
Duysal sinirlere yönelik incelemelerinde sinirin bir ucundan hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı verilir, diğer ucundan ise bu potansiyel, bilgisayarlı aygıtlar yardımıyla kayıtlanıp ekranda görülerek analiz edilir. Motor sinir incelemelerinde ise sinirin değişik yerlerinden elektrik verilip, o sinirin son bulduğu kastan ya da kaslardan kayıtlama yapılır. Böylece bir his da hareket sinirinin kesik olup olmadığı, kesik ya da kesintiye uğramışsa bunun tam mı yoksa kısmi mi olduğu anlaşılabilir. Ayrıca bu incelemeyle, sinirin iyileşip iyileşemeyeceği ya da ne kadar zaman içinde iyileşeceği, siniri tamir için ameliyat gerekip gerekmeyeceği anlaşılabilir.
EMG ile kas incelemesi ise kasların içine iğne şeklinde kayıt elektrodları sokmak yoluyla yapılır. Elektrodun sapından çıkan teller EMG aletine bağlıdır ve kasların elektriksel aktivitelerini ekranda görmemizi sağlar. İncelenen kasın sinirinin kopuk olup olmadığını, kopuk ise bunun tam mı kısmi mi olduğu hakkında fikir verir. Ayrıca, kasta anormal bir durum var ise bunun omurilikten mi, sinir kökünden mi, çevresel sinirden mi yoksa kasın kendisinden mi kaynaklandığını söyler.
EMG işlemlerinde, sinir incelemesine ENG, kas incelemesine ise EMG, ikisine birden ENMG diyenler de vardır.


EMG çekim süresi
EMG incelemesi, süresi değişebilmekle birlikte yaklaşık 15 dakika ile 2 saat arasında sürebilen bir incelemedir.

EMG çekimine gelirken
· Hastanın aç olması gerekmez,
· Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, çekim öncesi banyo ve kese yapılması iyi bir çekim için önemlidir.
· Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Hastaların rahatça kol ya da bacaklarını çekime uygun şekilde açacak durumda rahat şeyler giymeleri tavsiye olunur. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir. Krem,yağlı losyon kullanılmaması gerekir.
· Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hasta veya hasta yakınının hekimi uyarması önerilir. Hepatit, AIDS gibi bulaşıcı bir hastalığın veya kanamaya sebep olan herhangi bir hastalığın olup olmadığının test yapılmadan önce hasta tarafından beyan edilmesi gerekir.

 
Nöroloji Polikliniğimizde randevu ile çekim yapılmaktadır.

Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem