Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Psikiyatri, ruhsal bozukluk ile hastalıkların tanısını koyan ve tedavisini gerçekleştiren tıp dalıdır. İzmir Egepol Hastanesi olarak Psikiyatri kliniğimizde uzman doktorlarımızla sizlere en iyi hizmeti vermekteyiz. Seans fiyatlarımız ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Psikiyatri
01 / 02

Psikiyatri

Psikiyatrik hastalıklar; biyolojik, psikolojik veya sosyal-toplumsal nedenlerle ortaya çıkan ve duygu, düşünce ile davranışlarımızı etkileyen rahatsızlıklardır. Psikiyatri dalında görev yapan psikiyatristler tıp eğitimi almıştır. Hekim unvanına sahip psikiyatristler dinleme ve konuşma terapisinin yanı sıra ilaçla tedavi uygulama yetkisine de sahiptir.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Mutsuzluk, karamsarlık, umutsuzluk, sürekli yorgunluk hissi, uyku bozuklukları, kişilerle iletişimden kaçınma, iştahsızlık ya da fazla iştah, günlük işleri sürdürmekte zorlanma psikiyatrik hastalıkların sık rastlanan belirtileridir. Psikiyatrik hastalıklarda tanı koymak, fiziksel rahatsızlıklara göre zaman alır. Hastalığın tanısı psikiyatristin, hastayla yapacağı detaylı görüşmeler sonucu konulabilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Tanı konulduktan sonra hastalığın tedavi planı oluşturulur. Tüm bu süreçte hasta ve uzman arasında güvene dayalı sağlıklı bir ilişki kurulması çok önemlidir. Psikiyatride tedavinin amacı hastayı günlük yaşam koşullarına uyum sağlayabilen sağlıklı bir birey haline getirmektir. Tedavi sürecinde konuşma terapilerinin yanı sıra hastanın durumuna göre ilaç desteği de alınabilir. Bazı hastaların tedavisinin yatarak gerçekleştirilmesi gerekebilir.

Hastanemizin Psikiyatri Bölümü'nde yetişkin ve yaşlılık (geriatri) dönemindeki hastalara yönelik danışmanlık, ilaçla tedavi ve takip hizmeti verilmektedir.

İlgi Alanları

 • Anksiyete Tedavisi

  Kaygı bozukluğu olarak bilinen psikolojik bir rahatsızlıktır. Aşırı endişe,panik ve kaygı durumu kişilerin günlük yaşamını oldukça etkilemektedir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de anksiyete tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Bipolar Bozukluk Tedavisi

  Bipolar bozukluk, bireyin ruh halini, konsantrasyonunu, enerjisini ve günlük aktivite becerilerini etkileyen, manik-depresif bozukluk olarak da bilinen psikolojik bir rahatsızlıktır. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de bipolar bozukluk tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Borderline Kişilik Bozukluğu

  Kişilerin hem kendileri hem de başkalari ile ilgili düşüncelerini ve hislerini etkileyen bir akıl sağlığı hastalığıdır. Borderline kişilik bozukluğu bulunan kişiler, davranışlarını ve duygularını yönetme zorluğu yaşar.


  Detaylı Bilgi
 • Bulimia Nervoza Tedavisi

  Bulimia nervoza, hayati riskleri beraberinde getiren bir yeme bozukluğudur. Genetik, toplumsal beklentiler, duygusal ve sağlık yapıları bu durumu tetikleyebilmektedir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de bulimia nervoza tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Hiperaktivite Tedavisi

  Anormal düzeyde aktif olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Kişilerin kendilerini kontrol edemediği, enerjilerini tüketemedikleri psikolojik bir hastalıktır. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de hiperaktivite tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Kişilik Bozuklukları Tedavisi

  Sağlıksız düşünme veya tek bir davranış tarzına sahip olmama durumları kişilik bozuklukları olarak tanımlanmaktadır. Kişilik bozukluğu olan kişi durumları ve insanları algılamakta zorluk yaşar. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de kişilik bozuklukları tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Mitomani Tedavisi

  Mitomani, patolojik yalancılık, düşlemsel yalan ya da psödoloji fantastika olarak bilinen bir yalan söyleme durumudur. Mitomani kişilerin herhangi bir amaç, neden  olmadan yalan söyleyebildiği görülebilmektedir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de mitomani tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

  Kişilerin tekrar eden düşüncelere sahip olması ve tekrar eden davranışlarda bulunması obsesif kompulsif bozukluk olarak adlandırılmaktadır. 


  Detaylı Bilgi
 • Savant Sendromu Tedavisi

  Özellikle otizm spektrum bozukluğu olmak üzere zihinsel engeli olan bireylerin uyumsuz olması ve bireylerde deha adaları olarak adlandırılan yeteneğin bulunması savant sendromu olarak adlandırılır. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de savant sendromu tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Şizofreni Tedavisi

  Şizofreni, bireylerin gerçek ile gerçek olmayanı birbirinden ayıramamaları durumu olarak ifade edilmektedir. Sanrılar ve halüsinasyom durumları ile günlük hayatı önemli derecede etkileyebilmektedir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de şizofreni tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Doğal afetler, sosyal çevre kaynaklı olumsuzluklar, yakın çevreden birinin kaybı gibi bir çok durum bireylerde travma oluşmasına neden olabilmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Tükenmişlik Sendromu Tedavisi

  Tükenmişlik Sendromu bir psikolojik rahatsızlık olup bireylerin normal şartlarda aile, kariyer ve çevre ile etkişiminden aldığı keyif ve başarı duygusunun azalması, zihinsel ve fiziksel anlamda tükenmesidir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de tükenmişlik sendromu tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
WhatsApp Destek Hattı